Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


AUGUSZTUSI HRLEVÉL A BEADHATÓ NYITOTT VP PÁLYÁZATOKKAL

                                            agroconsulting kft.

                                              1112 Budapest, Eper u. 50.

                                             Telefon: 06-20 9-427-28

                                         E-mail  kalocsayferenc@citromail.hu

2018 augusztusi  hírlevél  

EZEK A VP PÁLYÁZATOK NYITOTTAK 2018 augusztus  1 

NÉZZE ÁT  VÁLASSZON    HIVJON   ELKÉSZITJÜK ÉS BENYUJTJUK PÁLYÁZATÁT

TEL:     20 9 427 289   

email:kalocsay50@gmail.com

A pirossal kiemeltek Önt is érdekelhetik

VP2-4.1.3.2.-16 Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével

VP2-4.1.3.3-16 Gyógynövény termesztés

VP2.-4.1.4-16 A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése

VP2-6.3.1-16 Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése

VP3-5.1.1.1-16 Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok megelőzését szolgáló beruházások támogatása

VP3-17.1.1-16 - Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás

VP4-4.4.1-16 Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások

VP4-4.4.2.1-16 Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: létesítmények kialakítása, fejlesztése

 VP-20-4-17 A Megyei Kormányhivatalok közbenső szervezeti tevékenységéhez kapcsolódó feladatok ellátását szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt

VP1-1.1.1-17 Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek

VP1-1.3.1.-17 Szakmai tanulmányutak és csereprogramok

VP1-2.1.1-2.1.2-17 Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszer-feldolgozáshoz kapcsolódó egyéni és csoportos szaktanácsadás

VP1-2.3.1-17 Szaktanácsadók továbbképzése

VP2-4.1.3.6-17 Borszőlőültetvény telepítés támogatása

VP3-16.1.1-4.1.5-4.2.1-4.2.2-8.1.1-8.2.1-8.3.1-8.5.1-8.5.2-8.6.1-17 Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt megvalósításához szükséges beruházás támogatása

VP3-16.4.1-17 Együttműködések támogatása a REL és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért

VP3-5.1.1.2-17 Jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás

VP3-9.1.1.-17 Termelői csoportok és szervezetek létrehozása

VP4-10.2.1.2-17 Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának ex situ vagy in vitro megőrzése, továbbá a genetikai beszűkülést megelőző tanácsadói tevékenységek támogatása

VP4-15.1.1-17 Erdő-környezetvédelmi kifizetések

VP4-15.2.1.2-17 Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése

VP4-16.5.1-17 A fenntarthatóságot célzó tájgazdálkodás, terület- és tájhasználat váltás együttműködései

VP4-8.5.2.-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése

VP5- 8.5.1.-16 Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások

VP5-4.1.6-4.2.3-17 Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása

VP5-8.3.1-17 Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése

VP6-16.9.1-17 Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság

VP6-19.3.1-17 A LEADER - Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása

 VP6-7.2.1.4-17 Tanyák háztartási léptékű villamos energia és v ízellátás,valaminszennyvízkezelési fejlesztései

VP4-12.1.1-16 - Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések

VP4-12.2.1-16 - Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések

VP4-13.2.1.-16 - Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken

VP4-15.2.1.1-16 Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése

VP5- 8.1.1-16 Erdősítés támogatása

VP-5-8.6.2-16 Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek

VP5-8.2.1-16 Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása

VP5-8.4.1.-16 Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása

VP6-7.2.1.2-16 - Egyedi szennyvízkezelés

VP-20-1-16 A Vidékfejlesztési Program megvalósítását szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt

 VP-20.2-16 A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat működését szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt

       

1.Információk,előrejelzések

Jogszerű földhasználat igazolása

Szeptemberben várható a Magyar Államkincstártól azon felszólító végzések kiküldése, ahol nem ellenőrizhető vagy nem egyértelműsíthető a földhasználat. A jogszerű földhasználat igazolására felszólító végzés a 809/2014/EU rendelet 3. cikk (2) bekezdése alapján ellenőrzésről történő értesítésnek minősül.Csak azok az ügyfelek kapnak értesítést, ahol a Magyar Államkincstár (továbbiakban: Kincstár) nem talál semmilyen dokumentumot, amellyel bizonyítható lenne a jogszerű földhasználat. Ezek az értesítések minden esetben az egységes kérelmet beadókra vonatkozóan kerülnek ellenőrzésre. A Kincstár az új ügyfelek, újonnan támogatást igénylők esetén is ellenőrzést végez. Ha nem találnak a közhiteles nyilvántartásokban földhasználatot igazoló adatot (tulajdonlap, földhasználati bejegyzés), az egységes kérelem benyújtása során sem került felcsatolásra földhasználatot igazoló dokumentum, vagy az adatok, dokumentumok nem teljes mértékben fedik az igényelt hektár nagyságot, abban az esetben az ügyfelek felszólító végzést kapnak.A felszólító végzés alapján nyilatkozatot kell tenni a gazdának a földhasználat igazolására vonatkozóan. Ennek elvégzése továbbra is a Kincstár elektronikus kérelemkitöltő felületen tehető meg és nyújtható be. Papír alapon való benyújtás nem lehetséges!A földhasználat igazolására szóló dokumentum lehet például egy szerződés másolat, rokonság igazolás illetve minden olyan egyéb dokumentum, amely Hivatalból nem lekérhető, ellenőrizhető. Tehát nem a földhasználati vagy tulajdoni lap beküldésre van szükség ezekben az esetekben. Újdonság, hogy az idei évtől a Kincstár benyújtó felületén az Elektronikus kérelembenyújtás/egységes kérelem fül alatt található külön álló mappa, ahol végzésenként, a végzésben található kód megadása után fel lehet majd csatolni a földhasználatra vonatkozó dokumentumokat. Hasonlóképp lehet használni, mint az egységes kérelem felületen való dokumentum feltöltést és beküldést.

Az európai árcsökkenés ellenére kedvező a helyzet a hazai tejpiacon

Az  AKI adatai szerint februárban a nyers tej országos termelői átlagára 98,18 kg/forint volt. A piacon most a túltermelés a jellemző, de a nyáron megfordulhat a folyamat.

A feldolgozók is részesülhetnek a munkahelyteremtésre szánt forrásokbólMunkahelyteremtő beruházásokat támogató programot írt ki a Pénzügyminisztérium, melynek keretében a kis- és középvállalkozások pályázhatnak.

A tej és tejtermékek piacának jelenlegi helyzete, vagyis az árak alakulása és az intervenciós készletek nagysága indokolttá teszi a sovány tejpor további mennyiségeinek a betárolási időpont módosítása általi értékesíthetővé tételét.

Változások a sovány tejporértékesítési áraibanA Bizottság (EU) 2018/1026 végrehajtási rendelete alapján az (EU) 2016/2080 végrehajtási rendelettel megnyitott pályázati eljárás keretében kibocsátott, sovány tejpor értékesítésére irányuló huszonkettedik részleges pályázati felhívás tekintetében – amelyre vonatkozóan a pályázatok benyújtásának határideje 2018. július 17-én járt le – a minimális eladási árat 112,50 EUR/100 kg-ban határozták meg.

A kormány 2021-ig összesen 80 milliárd forintos támogatást nyújt a pest megyei vállalkozások és önkormányzatok támogatására, amelynek keretében 2018. augusztus 27-től 2 milliárd forint értékben nyílik meg pályázati lehetőség az önkormányzatok számára a helyi piacok fejlesztésére.A támogatás célja elsősorban piaci elárusítóhelyek létesítése, fejlesztése és a piaci infrastruktúra kiépítése azon településeken, amelyek a Vidékfejlesztési Program hasonló célú támogatására nem jogosultak. A pályázat előtérbe helyezi a helyi termelők és a helyi termékek piacra jutását, ezzel támogatja és ösztönzi a rövid élelmiszer-ellátási láncokat is. Támogatási összeg: minimum 10, maximum 150 millió forint. Igénylők köre: a főváros vonzáskörzetében fekvő Pest megyei települések és a 10 ezer főnél népesebb Pest megyei városok (kivéve főváros)A ,,Helyi piacok fejlesztése Pest megye területén" című pályázati kiírásra a támogatási kérelmeket 2018. augusztus 27-én 8 órától szeptember 26-án 24 óráig nyújthatják be a pályázók a www.allamkincstar.gov.hu oldalon

Társadalmi egyeztetésen „A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás” (VP3-14.1.1-18 kódszámú) című felhívás tervezete

VIS MAJOR esetén szüséges teendők

A támogatásokhoz kapcsolódóan előfordulhatnak olyan váratlan helyzetek, események melyek ellehetetlenítik a támogatás igénylésekor vállaltak teljesítését. Ezen vis maior eseményeket 21 napon belül,– de legkésőbb 6 hónapon belül – elektronikus úton kell be jelenteni a Kincstár elektronikus felületén és a legtöbb esetben alátámasztó dokumentummal is igazolni kell.

2018 félév végéig újabb 17 pályázati felhívás esetében, 634 kérelem támogatásáról született döntés több mint 21 milliárd forint értékben a Vidékfejlesztési Programban.A Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett egyes pályázatokban újabb támogatói döntések születtek, összesen mintegy 21 milliárd forint forrást ítéltek oda Az élelmiszeripari beruházásra közel 2 milliárd, állattartó telepek korszerűsítésére 1,7 milliárd, a termelői csoportok támogatására 1,5 milliárd, a falusi szálláshelyek részére – diverzifikációs támogatásként – 3,3 milliárd, kertészeti fejlesztésre 1 milliárd, a fiatal gazdák induló támogatására 660 millió, terménytárolók létesítésére 500 millió, öntözésfejlesztésre 227 millió forintot, ezeken kívül – az önkormányzatok számára – a helyi piacok és a közétkeztetés fejlesztésére közel 8 milliárd forint jutott.Az új döntésekkel együtt 1258 milliárd forintra nőtt a program kötelezettségvállalása, ami a teljes keret 97 százaléka. Hozzátette, a tárca folyamatosan vizsgálja, hogy mely pályázati források szabadulnak fel, és hogy lehet-e átcsoportosítást kezdeményezni az Európai Bizottságnál. Így az Agrárminisztérium döntött arról, hogy a fel nem használt forrásokból idén mintegy 50 milliárd forintos kerettel újabb pályázati lehetőséget nyit az élelmiszer-feldolgozás és a borászat támogatására. Emellett a tárca újabb 15-20 milliárd forint összegű felhívást hirdet meg az ökológiai gazdálkodást folytatók számára is.

Magyar állatállomány statisztika  A szarvasmarha-állomány 2010 óta tartó növekedése tovább folytatódott - közölte a KSH. Az elmúlt egy évben a sertésállomány 50 ezerrel nőtt, míg a juhállomány 14 ezerrel, a tyúkállomány 776 ezerrel csökkent.2018. június 1-jén 15 ezerrel több szarvasmarha volt a 2017. június 1-jeihez képest, a számuk elérte a 880 ezret. A tehénállomány egy év alatt 4 ezerrel, 397 ezerre nőtt. A sertések száma 2,9 millió volt, 50 ezerrel több az egy évvel korábbinál. Az anyakocák száma 3 ezerrel nőtt a 2017. júniusi állományhoz viszonyítva.A tyúkok száma 35 millió, 776 ezerrel kevesebb az egy évvel korábbinál. A tojóállomány 11 millió volt, egy év alatt 432 ezerrel nőtt. A juhállomány 12 millió volt, 14 ezerrel csökkent, az anyajuhok száma 799 ezer, 13 ezerrel kevesebb a 2017. júniusihoz képest.2018. júniusban 2017. decemberéhez képest a szarvasmarha- és a tehénállomány egyaránt nőtt, az előbbi 10 ezerrel, az utóbbi 2 ezerrel. Míg a sertések száma 14 ezerrel csökkent, az anyakocák száma 7 ezerrel több lett.

2018. július 3-i Magyar Közlönyben megjelentek a vadgazdálkodási tájegységek vadgazdálkodási terveiről szóló rendeletek./lásd részletesen 3 fejezetben/

 2018 második félévben  újabb pályázati lehetőség nyílik az élelmiszer-feldolgozás és a borászat támogatására. Az ökológiai gazdálkodást folytatók számára is - új felhívás keretében - mintegy 15-20 milliárd forintot csoportosítanak át a fel nem használt forrásokból.

A kormányzat rövidtávú stratégiájában  szerepel egy Állami Földbank létrehozásának előkészítése  már 2018 évben.

Feladata lesz , hogy a gazdálkodni nem kívánó  termelőktől-földtulajdonosoktól megvásárolt földeket meghatározott irányelvek és kialakított régionként és a földminőség alapján eltérő  árszint szerint a gazdálkodni kívánó földművesek illetve önkormányzatok részére értékesítse.

Megjelent az Agrárminisztérium „Haltermelők és halfeldolgozók védjegyhasználati jogosultság megszerzésének támogatása 2018" című nyílt pályázati felhívása.Hazai fogyasztói felmérések alapján a halfogyasztás növelésének egyik legfontosabb kihívása a haltermékek iránti fogyasztói bizalom növelése. A hal és haltermék védjegyek használata a fogyasztók számára garantálja a termék eredetét és a megbízható, ingadozásmentes minőséget. A haltermelők és a halfeldolgozók a védjegyek használatával a minőségi hazai halhús termékek népszerűsítése mellett a hazai halhúsból készült termékek irányába orientálhatják a fogyasztókat. A kiváló minőségű haltermékek jelenlegi termékkínálaton belül történő megkülönböztetése és kiemelése minőségi garanciát jelent a fogyasztók számára.

2018  harmadik negyedévben még 17     népszerű pályázat  nyitva áll.

Precíziós gép és technológia pályázat2018 III negyedévben  a maradványpénzekből  a   precíziós géppályázat üzemmérettől függetlenül lesz pályázható.(Erőgép,  munkagép, betakarítógép, precíziós technológiák)A pályázatok megjelenése előtt tájékoztatást küldünk

A 2021 és 2027 közti költségvetési időszakban a EU agrártámogatásai  23%al lehetnek alacsonyabbak lehetnek igy a vártnál  lényegesen nagyobb  mértékben csökkenhetnek. A Brexit  miatt a tagállami befizetések  növekednek. A K+F terület  két és félszer nagyobb támogatást kap, míg az agrárágazat a jelenlegi szint maximum 80-85 % át.  Mivel az agrártámogatások is a kohéziós alapokból mennek így azzal számolni kell hogy 2021 -től ezen támogatások kifizetését szociális, migránsügyi feltételekhez köthetik  A támogatások a középeurópai országoktól a déli tagállamok felé erősödni fog.

Tovább csúszik a Napelem-farm  pályázat és hitelprogram. A pályázat még Brüsszeli egyeztetés alatt áll

A Kormány támogatja, hogy a földművesek, a földművesek tulajdonában álló gazdasági társaságok és mezőgazdasági vállalkozások kisteljesítményű erőművekből álló napelemfarmokat hozzanak létre legalább 600 db, legalább 300 MW összteljesítményt elérő naperőmű kiépítésével, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara koordinálása mellett, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásként. A Kormány támogatást kíván nyújtani a napelemfarmok kiépítéséhez, valamint hálózati csatlakozásának finanszírozásához, azok működtetéséhez, továbbá támogathatónak tartja a földművesek, a földművesek tulajdonában álló gazdasági társaságok, mezőgazdasági vállalkozások részére napelemfarmok termőföldön való létesítéséhez igénybe vehető kedvezményes hitelprogram bevezetését

Változtak a fiatal gazdák kifizetési kérelmeinek beadásának feltételei Módosultak a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások fennmaradó 10 százalékára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtásának feltételei. A fiatal gazdáknak három napjuk volt a kérelembeadásra 2018. július 2-ig adhatták postára (elektronikus benyújtás esetén 2018. június 30-ig) a 2014-ben pályázó fiatal gazdák a fennmaradó 10 százalékos kifizetési igénylésüket. A megjelenő közlemény nem részletezi a teljesülési feltételeket, amelyek a 2014-es támogatási rendeletben szerepelnek. A benyújtáshoz 2017-ben már teljesíteni kellett a vállalásokat.

Új elemek a cukorágazat szabályozására vonatkozó rendeletben Megjelent az agrárminiszter 2/2018. (VI. 22.) AM rendelete a cukorágazat szabályozásának egyes kérdéseiről. A rendelet rögzíti a cukorgyártó - és az izoglükóz-gyártó vállalkozás, a megtermelt cukor és izoglükóz  fogalmait, valamint a vállalkozások adatszolgáltatási kötelezettségeit.

VP3-14.1.1.-16 A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás Módosult a kötelezettségátadásra vonatkozó szabályok alfejezete, miszerint a kötelezettségátadásra többször is sor kerülhet és a tenyészet több átvevő részére is átadható. A kötelezettség átadása és átvállalása a támogatási időszak hátralévő időtartamára vonatkozik, kizárólag a támogatott tenyészetek vonatkozásában.

2.Pályázati információk

A LEADER szervezetek, amelyek számos támogatási lehetőséget nyújtanak a helyi vállalkozások kisléptékű fejlesztéseihez, munkahelyteremtéshez, vagy akár együttműködő, megújulásra képes helyi társadalom kialakítására. Közösségi kezdeményezések a vidéki gazdaság fejlesztéséért, amelyek fókuszában az összefogás, a helyi adottságok felismerése és fejlesztése áll. A LEADER helyi felhívások elérhetőek a Magyar Államkincstár Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési oldalán az alkalmazások menüpontban.Minden LEADER szervezet más-más pályázati felhívást tett közzé, azonban vannak általános feltételek, amelyeket minden pályázónak figyelembe kell vennie. Az általános útmutató számos olyan pontot tartalmaz, ami szükséges a támogatási kérelem benyújtásához, azonban különösen fontos a fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó fejezetAz általános útmutató elválaszthatatlan része a helyi felhívásoknak, amely tartalmazza a támogatási kérelem benyújtásához szükséges információkat. A LEADER kereső alkalmazásban településenként lehet szűrni a helyi akciócsoportokra, amelyek központjában segítőkész munkatársak fogadják az érdeklődők megkereséseit.

A Vízgazdálkodás fejlesztése ( öntözési pályázat) kiemelt prioritást élvez és továbbra is nyitva ál.

Fiatal Gazda  pályázat  /VP2-6.1.1.-16 A 2017 évi pályázatra  a 3000 db pályázat beérkezett.  Új pályázat 2018 évben ősszel lesz kiírva

2018 auguztustól 19 től  beadható a Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása” című (VP5-4.1.6-4.2.3-17 kódszámú) felhívás negyedik   üteme Pályázhatnak  Őstermelők, Mg vállalkozók, Családi gazdaságok Kft, Zrt, Szövetkezet, Szociális Szövetkezet, Termelői Csoport. Célterületek :A  Felhívás 1. célterülete („Az energiafelhasználás csökkentése, és az erőforrás-hatékonyság javítása kertészeti üzemekben és állattartó gazdaságokban.”) keretében igénybe vehető keretösszeg: 30,00 milliárd Ft, - a Felhívás 2. célterülete („Az energiafelhasználás csökkentése, és az erőforrás-hatékonyság javítása élelmiszeripari- és borászati üzemekben.”) keretében igénybe vehető keretösszeg: 5,00 milliárd Ft. 5B: erőforrás-hatékonyság előmozdítása, a mezőgazdaság és az élelmiszer-feldolgozó iparág általi energiafelhasználás hatékonyságának fokozása   A támogatott projektek összes várható száma: 700 db.

2018 második felévben A Magyar Fejlesztési Bank Mezőgazdasági Géppályázatot indít a kereskedelmi bankok és takarékszövetkezetek részvételével. A pályázat kedvezményes támogatott hitelt és lízinget tartalmaz Ez egy új konstrukcióban meghirdetett pályázat melyen a gépgyártók és a  mezőgazdasági vállalkozók   nyújthatnak be pályázatot

3.Erdészeti és vadgazdálkodási támogatások

2018. július 3-i Magyar Közlönyben megjelentek a vadgazdálkodási tájegységek vadgazdálkodási terveiről szóló rendeletek.A Dél-dunántúli, a Duna–Tisza közi, az Észak-dunántúli, a Tiszántúli és az Északi hegy- és dombvidéki Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási terveiről szóló rendelet megjelenésével – az OMVK szerint – megindulhat a húsz évre szóló vadgazdálkodási üzemtervezés.A Szent István Egyetem Vadvilág Megőrzési Intézetének bevonásával elkészült a tízéves nagyvadlétszám-apasztási program, amely elsősorban a legnagyobb problémát okozó vadfajokra (a vaddisznó, a gímszarvasra és lokálisan a dámszarvasra) fókuszál. A programot beépítették a tájegységi vadgazdálkodási tervekbe, amely mintegy 40-50 százalékos létszámapasztást ír elő.A megjelent rendeletben közreadott előírások valóban jelentős csökkentést irányoznak elő. Az egyes tájegységekre vonatkozóan az alábbi adatokat tartalmazzák a rendeletek: a vad élőhelyének általános jellemzése, az egyes vadfajok állományának leírása; a vadállomány-szabályozás irányelvei, az egyes vadfajok szerint fenntartandó legkisebb vadlétszám (törzsállomány), valamint az élőhelyet még nem veszélyeztető legmagasabb vadlétszám; a tájegységi trófeabírálat irányelvei; a védett természeti területen a természet- és tájvédelmi előírások; a hosszú távú természetvédelmi célok.

A tájegységi vadgazdálkodási tervekre alapozva a vadászatra jogosultak megkezdhetik a vadgazdálkodási üzemterveik összeállítását és jóváhagyatását.

Környezetgazdálkodás Módosult az erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése pályázat2018. június 21-én a Szechenyi2020 honlapon megjelent tájékoztatás szerint módosult az „Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése” elnevezésű (VP4-15.2.1.2-17 azonosító jelű) felhívás. Az alábbiakban összefoglaljuk a módosítás tartalmi részleteit.

Az Állami Erdőgazdaságok és Nemzeti Parkok  esetében amennyiben a pályázó vállalja ,hogy saját erőből megvalósítja a beruházást és erről nyilatkozik a pályázat megvalósítását követen utóelszámolásra nyújthat be kifizetési kérelmet vagyis támogatásban részesülnek a tőkeerős nagy cégek is. is.

-Pályázati támogatás az erdők környezet védelmére A Miniszterelnökség mintegy 6,61 milliárd forint értékben hirdetett pályázatot magánjogi erdőgazdálkodók számára a kötelezettségeken túlmutató erdő-környezetvédelmi tevékenységek folytatására

-A fiatal erdők állománynöveléséhez nyújtandó támogatások kifizetésének igénylése

-Erdészeti gén megőrzési pályázathoz benyújtható a kifizetési igénylés

-Az erdőgazdálkodás hatékonyságának növeléséhez és a természet-közeli gazdálkodási módok elterjedéséhez elengedhetetlen az erdészeti ágazat technológiai színvonalának javítása, így az értékelés és elbírálás után 142 darab nyertes pályázó mintegy 4 milliárd forint fordíthat erdészeti gépbeszerzésre. Emellett további mintegy 1,8 milliárd forint megítélt forrás járul hozzá a kedvezőtlen éghajlati események és katasztrófaesemények következményeinek mérsékléséhez

Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszer-feldolgozáshoz kapcsolódó szaktanácsadás A Felhívás kódszáma: VP1-2.1.1-2.1.2-17

EIP-AGRO VP3-16.1.1-16 Agrár innovációs operatív csoportok támogatása

Innovációs csoportok VP2-4.1.5-16 Az agrár-innovációs operatív csoportok innovatív projektjeinek megvalósításához szükséges beruházások  támogatása

Precíziós gazdálkodás 2018 második felében     több olyan pályázat lesz  melyeknél  üzemmérettől függetlenül  a 1275 000 STÉ üzemméret feletti cégek is indulhatnak  Az általános géppályázat  lesz a precíziós gazdálkodásra

Integrátori -TCS pályázat.  Termelői csoportok pályázhatnak Integrátori cím elnyerésére A  szaktárcánál kell  benyújtani

Új TCS,TÉSZ  alapításához és elismeréséhez  2018 évben is a  Szaktárcánál   lehet a rendelet alapján   pályázatot benyújtani.

5.Nyert VP fejlesztési pályázatokkal kapcsolatos fontos információk

Megváltozott az első (min 10% -os)kifizetési kérelem benyújtási  határideje. 12 hónap áll rendelkezésre   a Támogatói Okirat megérkezését követően.

A tájékoztatási kötelezettségek  a pályázat.gov on megtalálhatók

Projekttábla kötelezettség    

WEB oldal  készítési kötelezettség

Képzési kötelezettség (UMVP)

Nyert VP pályázat előleg igénylés. A pályázati előleget a MAK MV KIFIZETÉSI KÉRELEM blokkban kell elektronikusan benyújtani Kifizetési kérelemként csatolva a Támogatási  okirat adataival likviditási terv sablont és a hiteles banki ígérvényt. Előlegigényléshez  projektszintű likviditási terv benyújtása az  útmutató alapján(272/2014. (XI.5.Kormányrendelet)(bankgarancia szükséges) 

Az előlegigényléshez  szükséges bankgaranciát  az ügyfélnek a pénzintézetnél kell indítani. E mögé jön be AVHGA garancia 

-Az agrár  beruházási hitelek pénzintézeti kamata általában 3 havi Bubor+2,5 % mellett adja. VIP ügyfélnek 200 MFt feletti hitelnél egyedi ajánlatot adnak

-Nyert VP pályázatok  változás bejelentés

Abban az esetben, ha a kedvezményezett támogatási szerződésben foglalt adataiban változás történik, a változást, a tudomására jutásától számított 8 napon belül köteles bejelenteni az irányító hatóságnak  A változások bejelentése az alábbi elektronikus úton lehetséges:www.mvh.allamkincstar.gov.hu, Elektronikus kérelmezés/Vidékfejlesztési Program(2014—2020) Támogatási kérelem” menü, Változás bejelentés (VP) menüpont (okirat vonalkódjára hivatkozva) „Változás bejelentés információk” adatblokkban itt rögzíthetjük az információkat.

-A mérföldkövek között is lehet  kifizetési  kérelmet benyújtani a MAK MV rendszerében.  Igy a támogatás visszaigénylése gyorsabban megvalósítható ami segíti a finanszírozást. Mérföldkő módosítás   Ez a MAK MV E rendszerében a Változásbejelentési blokkban lehetséges.

 

6. Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési  Program

300 milliárd forintos keretösszeggel indult el a Kisfaludy turisztikai fejlesztési program, amelyben vidéki szálláshelyek fejlesztésére lehet pályázni 2030-ig.A  program 14 éve alatt .Vidéki szállodák és panziók újulhatnak meg, A második terminusban Folyamatosan lehet  a pályázatokat benyújtani több régióban. A tervek szerint az eddigi legnagyobb fejlesztési programmal mintegy 2000 szálláshely, 30 ezer szoba újulhat meg, ötezer új munkahely jöhet létre A felújított szálláshelyek 20 százalékos árbevétel-növekedést érhetnek el a beruházással. A 300 milliárd forintos keretösszeg kizárólag hazai forrás, a vissza nem térítendő állami támogatás ebből 150 milliárd forint. Szállodák és panziók fejlesztésére vonatkozó  pályázatról van szó melyhez részletes építési tervek, árajánlatok és mellékletek hivatalos igazolások egész sora szükséges. A további térségekre vonatkozó pályázatok  ütemezetten jelennek meg.A program keretében elérhető támogatási intenzitás: 50-70%  Maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 100%-a.