Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


DECEMBERI HÍRLEVÉL A BEADHATÓ NYITOTT VP PÁLYÁZATOKKAL

                               Decemberi  hírlevél

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánunk

1      Új pályázatok Aktuális információk.

2.     MG FELDOLGOZÓPÁLYÁZAT 2019 január 2 ről

         Ökológiai -gazdálkodási  pályázat 2018 dec 1-15 

3.     2018 decmeber 1-el     nyitott VP pályázatok listája

4.     Nyert VP pályázatokkal kapcsolatos lebonyolítási változások

5     .Erdészeti és vadgazdálkodási információk és támogatások

1.Információk,előrejelzések

A november 28-29-i agrár konferencián terítékre került, milyen gyökeres változtatások várhatók a hazai földszabályozásban. Így az osztatlan földtulajdonok megszüntetéséről, a földöröklésről és a föld adásvételek szabályozásáról is.

Jövőre  életbevágó agráradózási szabályozási módosításokra kell felkészülniük az agrárgazdasági szereplőknek.

Prioritások

Uniós Közös Agrárpolitika 2020 után Mi lesz a magyar agrárium támogatásaival

Agrártámogatási kifizetések 2018-ban és kifizetési tervek 2019-ben

Az 1300 milliárdos Vidékfejlesztési Program aktualitásai

Versenyhelyzetben a bankok: finanszírozás az agráriumban

Száz millió forintig jön az adómentesség? - Adózási változások

Űzemszabályozás az agráriumba

Új korszak küszöbén: mit hozhat a mezőgazdaságnak a digitális agrárstratégia?

Grandiózus program indul  az öntözésfejlesztésben

Versenyképesség: a magyar élelmiszeripar kitörési esélyei

További  Áfacsökkentési tervek az élelmiszerpiacon

Újraszabályozzák  a teljes agrárpiacot – Agrárintegráció és szerződéses rendszer Most léphetnek majd be az új giga-integrátorok

Csúcstechnológiák az állattenyésztésben - tenyészés, genetika, takarmányozás mely nélkül nincs versenyképesség.

Innováció a mezőgazdaságban: okostechnológiák, agrárinformatika,

Precíziós gazdálkodás: kiemelt támogatások jönnek 2020-tól

Gépvásárlási támogatások és finanszírozási megoldások már 2019 től.

 

3 új kiemelten fontos VP pályázat került meghirdetésre

Ökológiai gazdálkodás  pályázat

2018 október 29 el új pályázati felhívásként megjelent  a VP4-11.1.-11.2.-18 kódszámú, ,,Ökológiai gazdálkodásra való áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása” című pályázatA támogatási kérelem benyújtására elektronikus úton, ügyfélkapun 2018. december 1. és december 15. között van lehetőség a Magyar Államkincstár elektronikus felületénRÉSZLETEK: A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 12 milliárd forint. A támogatott kérelmek darabszáma várhatóan 900 lehet Egy pályázó egy támogatási kérelmet nyújthat be, és azt a benyújtásra nyitva álló időszakban megváltoztathatja akár többször is, de a Kincstár csak a támogatási kérelem utolsó változatát fogja figyelembe venni az elbíráláskor. Az igénylő a kérelmében különböző földhasználati kategóriákra egyaránt igényelhet áttérési, valamint fenntartási támogatást is, azzal hogy egy kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területnek (KET-nek) egy földhasználati kategóriában kell lennie. A pályázó gazdálkodó köteles meghatározni a támogatásba bevinni kívánt földterületének nagyságát. Ezt azon a módon kell megtenni, hogy a KET-et legalább 3 méter pontossággal beazonosító EOV koordinátákat vagy a shape file-okat a támogatási kérelem részeként csatolni kell. A területmérésre vonatkozó útmutatót az pályázati felhívás 1. számú melléklete tartalmazza. A kötelezettségvállalás időszaka 2019. január 1-től 2023. december 31-ig tart.pályázatra meghatározott keretek között az agrár-környezetgazdálkodási támogatásban részesülők is válthatnak.A VP 4-10.1.1-16 kódszámú pályázati agrár-környezetgazdálkodási felhívásban (továbbiakban: VP AKG-16) támogatói okirattal rendelkező gazdálkodók az AKG támogatásban lévő területeikkel is áttérhetnek az ökológiai támogatásra, ha a fenti időpontban támogatási kérelmet nyújtanak be és a 
•    a támogatási kérelem benyújtásakor valamennyi területen ökológiai gazdálkodás folyik, és ez a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes és hatályos tanúsítási szerződéssel igazolt; 
•    az AKG szerinti kötelezettségeit is teljesíteni kell azon év végéig, amelyben az új VP ÖKO pályázati szerinti támogatói okirat hatályba lép

Juh és kecsketartók figyelmébe2018 október 29 el új pályázati felhívásként megjelent:2018 december 1 és 21 között nyujtható be a VP3-14.1.1.-18 kódszámú, ,,A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás" című pályázat. a tejhasznosítású juh- és/vagy kecsketartók számára .A felhívás célja a tejhasznosítású juh- és/vagy kecsketartás támogatása, továbbá az állatjóléti intézkedések megvalósítása révén a kiskérődző tejágazat hatékonyságának további növeléseA támogatási kérelem benyújtására elektronikus úton, ügyfélkapun 2018. december 1. és december 21. között van lehetőség a Magyar Államkincstár elektronikus felületén Részletek:A támogatást igénylő által tartott – ENAR adatbázisban nyilvántartott, 1 éves kort betöltött – tejhasznosítású anyajuhok és/vagy anyakecskék után 3 éven keresztül, támogatási évente állategységenként,  a támogatási kérelem kedvező elbírálását követően 2021-ig, meghatározott mértékű támogatás vehető igénybe, amennyiben az állattartó a felhívásban leírt kötelezettséget vállal és annak eleget tesz. A minimálisan támogatható állatlétszám 2 állategységnek – azaz 14 állatnak – megfelelő támogatható állategyed. A támogatás alaptámogatásból és kiegészítő támogatásból áll. Kiegészítő támogatás kizárólag az alaptámogatással együtt nyújtható be. Egy pályázó egy támogatási kérelmet nyújthat be. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 0,68 milliárd forint.

Újabb 50 milliárd támogatás Élelmiszerfeldolgozás és borászat fejlesztésére

2019 január 2 től Ismét beadható lesz a Mezőgazdasági termékek értéknövelése közismert nevén  Élelmiszer Feldolgozó pályázat  Az Agrárminisztérium az élelmiszeripar és a borászat számára megjelentetett egy újabb, 50 milliárd forint keretösszegű pályázatot, ami a mezőgazdasági termékek feldolgozására irányuló beruházások sikeres megvalósítását szolgálja. Az Irányító Hatóság a korábban megjelent vidékfejlesztési pályázatok keretében már közel 150 milliárd forint támogatás megítéléséről döntött az ágazati szereplők részére. A Vidékfejlesztési Program napokban megjelent új élelmiszeripari pályázatára 2019. január 2-től nyújthatók be a támogatási kérelmek.

Támogatás azonosításhoz információ Amennyiben a Magyar Államkincstár már fizetett a gazdálkodónak, a kapott összeg jogcímét egy kód alapján könnyen be lehet azonosítani.Előfordul, hogy a gazdálkodók, kedvezményezettek észlelik a Kincstár utalását, de még nem kaptak értesítést a támogatás kifizetéséről. A kapott összeg jogcímének beazonosításában nyújt segítséget a www.mvh.allamkincstar.gov.hu-n közzétett GIRO-kódlista.A bankkivonaton a „Közlemény” rovatban szereplő, általában három betűvel kezdődő számsor első három száma a GIRO-kód. (Például: MVT 37 518 4 6 32 2130 jelzésű közlemény esetén a kapott összeg a közzétett excel táblázat szerint a „Szálas fehérjenövény támogatás igénylés”-hez kapcsolódik.)

Kifizetések várhatóak a Vidékfejlesztési Programban az egyes, a 2016. és 2017. évi első éves be nem nyújtott kifizetési kérelmeknél.A VP irányító hatósága közleményében tájékoztatja a kedvezményezetteket, hogy az Európai Bizottsággal történt egyeztetés alapján néhány megjelölt intézkedésekben a támogatói okirat kézhezvétele nélkül a 2016., illetve 2017. évi egységes kérelemben résztvevő azon kedvezményezetteknél nyilvánvaló hiba állapítható meg, akik a VP 2014-2020 programozási időszakában első alkalommal találkoztak a kifizetési kérelem benyújtásra vonatkozó specifikus elvárásokkal.A hiba – kizárólag egyszeri – technikai megoldásának alapja, hogy a Magyar Államkincstár az első évre vonatkozó támogatási összeget a nyilvánvaló hiba megállapítását követően állapítja meg a kifizethető összeget. Csak azon terület lehet a kifizetési kérelem alapja, amit a kedvezményezett az egységes kérelemben az adott évben rendelkezésre álló határidőig (2016-ban június 17-ig, 2017-ben június 9-ig) bejelentett. Az állattartáshoz kapcsoló intézkedéseknél pedig vagy az egységes kérelemre vonatkozó határidőre bejelentett állategységen alapul a kifizetési kérelem, így ez esetben a vállalásokat elsődlegesen az egységes kérelemben bejelentett egyed figyelembe vételével kell vizsgálni, vagy az ENAR/TIR adatok képezik a kérelemadatokat.Az IH iránymutatása alapján a Kincstár hozza létre a támogatói okirat hiányában be nem nyújtott kifizetési kérelmeket, melyekről dönteni azonban csak a támogatói okirat hatályba lépését követően lehet. Az eredmények a kedvezményezett, vagy meghatalmazottja tárhelyére érkeznek.

Fentiekben a Vidékfejlesztési Program alábbi felhívásai az érintettek:

- VP4-10.1.1-15 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés

- VP-4-10.1.1.2.-16 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés

- VP3-14.1.1-16 A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás

- VP4-10.2.1.1-15 A védett őshonos és veszélyeztetett állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése

Visszatérítéseket utal a Magyar Államkincstár! A Magyar Államkincstár megkezdi a 2017. évi pénzügyi fegyelem alkalmazásából eredő visszatérítések kifizetését. Ennek érdekében az ügyfeleknek célszerű ellenőrizniük a korábban megadott adatok helyességét.

Elkészült az osztatlan közös tulajdon felszámolását célzó törvényjavaslat  ennek  elfogadása a tavaszi  törvénykezési időszak meghatározó eleme lesz.A probléma több mint egymillió hektár termőföldet és 3,5 millió embert érint. Az erdőterületek esetében még  kiterjedteb  a jelentősége. Ugyanakkor folyamatosan növekszik e birtokstruktúra aránya, a halálozások utáni hagyatéki döntések eredményeként. Az osztatlan közös tulajdon megszüntetése a versenyképesség szempontjából elengedhetetlen. A tervezet lényegi eleme, hogy az államnak kell vásárlóként fellépnie. Ez úgy nézne ki, hogy az olyan birtokok esetében, ahol a tulajdonos nem jelentkezik/nem elérhető,/ az állam megvenné a földeket, majd egy "egészséges" birtokméret kialakítását követően tovább  értékesítené   azokat. A tervezet Agrármisztériumi és Igazságügyi M. egyeztetés alatt áll. A kormány egyszer és mindenkorra meg kívánja  szüntetni annak lehetőségét hogy az osztatlan közös területek újra termelődhessenek. Második lépésben az erdőterületekre is kiterjesztésre kerül a jogszabály ahol az osztatlan arány a szántóhoz képest több mint duplája.

Változhatnak  az őstermelői adózás szabályai. A „mezőgazdasági családi vállalkozás” kereteibe szerveződött családtag-őstermelők esetében- amennyiben az új vállalkozási formába szervezik át tevékenységüket -100 millió forint nettó  árbevétel határig  adómentesség fogja megilletni meg. Figyelem: ez nem érinti a nyugdíj, EB és egyéb  járulékokat melyeket ezentúl is fizetni kell-és ezek meg nem fizetése esetén az adómentesség is felfüggesztésre kerül.

Az érvényes őstermelői igazolványhoz szükséges következő évi értékesítési betétlap bármikor kérelmezhető, nem szükséges várni 2019. március 20-ig.A gazdálkodó kizárólag érvényes őstermelői igazolvány birtokában minősül őstermelőnek. Az igazolvány akkor érvényes, ha az igazolvány és a hozzá tartozó értékesítési betétlap egyidejűleg hatályos. Azaz a gazdálkodó, akkor minősül őstermelőnek, ha az igazolványhoz rendelkezik az adott évre szóló értékesítési betétlappal is. Az értékesítési betétlap nem csak az adott évre, de a soron követkő két adóévre is kérelmezhető az igazolvány 5 éves hatályossági ideje alatt. Ezért ha még nem rendelkezik a 2019. évre szóló értékesítési betétlappal, úgy javasoljuk, hogy még idén, az ünnepek előtt érvényesítse őstermelői igazolványát a következő évre a folyamatos őstermelői jogviszony és a szabályos januári őstermelői értékesítés miatt. Az értékesítési betétlapot az érvényes lakcímkártyán szereplő bejelentett lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti megyében kérelmezheti a falugazdásztól.  Az ügyintézéshez szükséges a személyazonosság megállapítására alkalmas érvényes igazolvány és az őstermelői igazolvány is. Az őstermelőnek, közös igazolvány esetén az őstermelő családtagoknak is személyesen jelen kell lenniük az ügyintézés alkalmával. . Az őstermelői igazolvány érvényesítését, az értékesítési betétlap kiadását a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara továbbra is díjmentesen végzi.

Továbbra is kiemelten támogatott az öntözés fejlesztés

A kamara felmérése szerint a gazdák mintegy 450 ezer hektáron kéne öntözni  a jelenlegi 80 ezer hektár helyett. A kiépített csatornarendszerek  körülbelül 220 ezer hektár öntözését tenné lehetővé, emellett a termálvizek kertészeti célú felhasználása is kiutat jelenthet.

Emellett folyamatban van az üvegházi kultúra fejlesztésének támogatása

A 2019 től  induló agrárdigitalizációs program  fő célkitűzései a digitalizáció, a megújuló energia és a precíziós gazdálkodás elterjesztése a  mezőgazdaságban. fejlesztések Cél  hogy a vidéki élet és a falusi életforma minél népszerűbbé váljon a fiatalok körében, ehhez pedig nélkülözhetetlen a generációváltás felgyorsítása a magyar mezőgazdaságban

A 2019 es pályázatok már ezen  a céloknak megfelelő prioritásokkal lesznek meghirdetve.

Azok a  nyertes VP pályázók akik a projekt megvalósításával  pénzügyi problémák

miatt késnek „Kimentési kérelmet ” nyújthatnak be. Az irányítóhatóság lehetőséget biztosít a 12 hónapos határidőt önhibán kívül  nem tartó pályázóknak arra ,hogy indokolt esetben Kimentési kérelmet nyújthassanak   be a változásbejelentés blokkban./indok lehet: a bankgarancia hiánya az előlegkérelemhez, a közbeszerzési eljárás   eredménytelensége  vagy elhúzódása )

2019 elejétől a  nyerstej árának további emelkedése várható  mivel az aszály miatt  Európában visszaesett a tejtermelés és csökkent a tejelő állomány. A termelői ár 10-14 % ot meghaladóan is növekedhet fél éven belül. Az  AKI adatai szerint szeptemberben  a nyers tej országos termelői átlagára 99,13 kg/forint volt. A piacon most még enyhe  túltermelés a jellemző, de rövidesen  megfordulhat a folyamat. A tej és tejtermékek piacának jelenlegi helyzete, vagyis az árak alakulása és az intervenciós készletek nagysága indokolttá teszi a sovány tejpor további mennyiségeinek a betárolási időpont módosítása általi értékesíthetővé tételét.

2.Pályázati információk

Gép lízinges pályázok figyelem.!!!A rendeltetésszerű  géphasználat  a tulajdonszerzéstől kezdődik Az illetékes pályázati irányító hatóság a forgalmi engedélyhez kötött mezőgazdasági jellegű közúti járművek beszerzésével kapcsolatos információra hívta fel a figyelmet.1305/2013/EU európai parlamenti rendelet alapján „gépberuházás esetén kizárólag olyan első üzembe helyezésű, a támogatási kérelem benyújtásának évétől számított legfeljebb két éve gyártott gépek, technológiai berendezések beszerzése és beépítése támogatható, amely a támogatható tevékenység megvalósítását szolgálja”. Az irányító hatóság felhívja a nyertes pályázók figyelmét, hogy a rendeltetésszerű használat a tulajdonszerzéstől kezdődik. Az üzemóra-állással szükséges igazolni, hogy a jármű használatbavétele nem történt meg a tulajdonszerzés előtt.

 2019 elejére átcsúszik a Precíziós gép és technológia pályázat A  maradványpénzekből  a   precíziós géppályázat üzemmérettől függetlenül lesz pályázható.(Erőgép,  munkagép, betakarítógép, precíziós technológiák) A pályázat megjelenése előtt tájékoztatást küldünk

ÚJRA INDUL A MG Élelmiszerfeldolgozó pályázat ami  2019 január 2 tól beadható.

Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban   A felhívás kódszáma: VP3-4.2.1-4.2.2-18Húsipar, sütöde, édesség, gyümölcsfeldolgozás  stb stb -minden ami élelmiszerfeldolgozás(Építés,infrastruktúra.technológia,gépek,hűtőház,szennyvizkezelés,megújuló energia -zöldmezős beruházás is logisztikával.)

Tovább csúszik( a Napelem-farm  pályázat és hitelprogram. A pályázat  Brüsszeli egyeztetés alatt áll A Kormány támogatja, hogy a földművesek, a földművesek tulajdonában álló gazdasági társaságok és mezőgazdasági vállalkozások kisteljesítményű erőművekből álló napelemfarmokat hozzanak létre legalább 600 db, legalább 300 MW összteljesítményt elérő naperőmű kiépítésével, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara koordinálása mellett, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásként. A Kormány támogatást kíván nyújtani a napelemfarmok kiépítéséhez, valamint hálózati csatlakozásának finanszírozásához, azok működtetéséhez, továbbá támogathatónak tartja a földművesek, a földművesek tulajdonában álló gazdasági társaságok, mezőgazdasági vállalkozások részére napelemfarmok termőföldön való létesítéséhez igénybe vehető kedvezményes hitelprogram bevezetését

A Vízgazdálkodás fejlesztése ( öntözési pályázat) kiemelt prioritást élvez és továbbra is nyitva ál.és a következő ütemben  szerint 2018 december 3 ig elektronikusan benyújtható.

Fiatal Gazda  pályázat  /VP2-6.1.1.-16  Új pályázat várhatóan 2019 második felében  lesz kiírva

Energiahatékonysági pályázat. 2019 február 19 beadással folytatódik a  Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása” című (VP5-4.1.6-4.2.3-17 kódszámú) felhívás hatodik     üteme Pályázhatnak  Őstermelők, Mg vállalkozók, Családi gazdaságok Kft, Zrt, Szövetkezet, Szociális Szövetkezet, Termelői Csoport. Célterületek :A  Felhívás 1. célterülete („Az energiafelhasználás csökkentése, és az erőforrás-hatékonyság javítása kertészeti üzemekben és állattartó gazdaságokban.”) keretében igénybe vehető keretösszeg: 30,00 milliárd Ft, - a Felhívás 2. célterülete („Az energiafelhasználás csökkentése, és az erőforrás-hatékonyság javítása élelmiszeripari- és borászati üzemekben.”) keretében igénybe vehető keretösszeg: 5,00 milliárd Ft. 5B: erőforrás-hatékonyság előmozdítása, a mezőgazdaság és az élelmiszer-feldolgozó iparág általi energiafelhasználás hatékonyságának fokozása  

 

3.).Aktuális friss pályázat-gov VP lista)

VP2-4.1.3.2.-16 Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével

VP2-4.1.3.3-16 Gyógynövény termesztés

VP2.-4.1.4-16 A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése

VP2-6.3.1-16 Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése

VP3-5.1.1.1-16 Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok megelőzését szolgáló beruházások támogatása

VP3-17.1.1-16 - Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás

VP4-4.4.1-16 Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások

VP4-4.4.2.1-16 Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: létesítmények kialakítása, fejlesztése

 VP-20-4-17 A Megyei Kormányhivatalok közbenső szervezeti tevékenységéhez kapcsolódó feladatok ellátását szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt

VP1-1.1.1-17 Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek

VP1-1.3.1.-17 Szakmai tanulmányutak és csereprogramok

VP1-2.1.1-2.1.2-17 Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszer-feldolgozáshoz kapcsolódó egyéni és csoportos szaktanácsadás

VP1-2.3.1-17 Szaktanácsadók továbbképzése

VP2-4.1.3.6-17 Borszőlőültetvény telepítés támogatása

VP3-16.1.1-4.1.5-4.2.1-4.2.2-8.1.1-8.2.1-8.3.1-8.5.1-8.5.2-8.6.1-17 Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt megvalósításához szükséges beruházás támogatása

VP3-16.4.1-17 Együttműködések támogatása a REL és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért

VP3-5.1.1.2-17 Jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás

VP3-9.1.1.-17 Termelői csoportok és szervezetek létrehozása

VP4-10.2.1.2-17 Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának ex situ vagy in vitro megőrzése, továbbá a genetikai beszűkülést megelőző tanácsadói tevékenységek támogatása

VP4-15.1.1-17 Erdő-környezetvédelmi kifizetések

VP4-15.2.1.2-17 Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése

VP4-16.5.1-17 A fenntarthatóságot célzó tájgazdálkodás, terület- és tájhasználat váltás együttműködései

VP4-8.5.2.-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése

VP5- 8.5.1.-16 Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások

VP5-4.1.6-4.2.3-17 Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása

VP5-8.3.1-17 Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése

VP6-19.3.1-17 A LEADER - Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása

 VP6-7.2.1.4-17 Tanyák háztartási léptékű villamos energia és  vízellátás ,valamint szennyvízkezelési fejlesztései

VP4-12.1.1-16 - Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések

VP4-12.2.1-16 - Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések

VP4-13.2.1.-16 - Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken

VP4-15.2.1.1-16 Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése

VP5- 8.1.1-16 Erdősítés támogatása

VP-5-8.6.2-16 Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek

VP5-8.2.1-16 Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása

VP5-8.4.1.-16 Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása

VP6-7.2.1.2-16 - Egyedi szennyvízkezelés

VP-20-1-16 A Vidékfejlesztési Program megvalósítását szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt

 VP-20.2-16 A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat működését szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt

        

4. 2018 évi VP fejlesztési pályázatok megvalósításával kapcsolatos  információk

Számos a közreműködő szervezetet és az irányító hatóságot érintő technikai jellegű módosítás történt a 272/2014 (XI.5.) kormányrendeletben, azonban néhány pont közvetlenül a nyertes pályázókat is érinti.

rendeletben foglaltak alapján fontos lehet az értékelésre vonatkozó módosulás azon pályázók esetén, akik még várják a pályázati elbírálásuk (vagy kifogásuk) döntését. Amennyiben a projekt értékelők eredménye között 30%-nál nagyobb a pontkülönbség, akkor az irányító hatóság újraértékelést rendel el. A felhívásokban meghatározott minimális pontszámot legalább egy értékelőnél el kell érni, különben nem pontozzák újra a támogatási kérelmet.Ezentúl az irányító hatóság az EU-s rendeletekben meghatározott kockázatelemzési módszerek alapján választja ki azokat a projekteket, ahol közbeszerzési-jogi, támogathatósági, valamint műszaki utóellenőrzést végez.A kincstári fizetési számlával rendelkező nyertes pályázóknak előleg felvétel esetén 12 hónapon belül kifizetési igénylést kell benyújtani. Aki nem rendelkezik kincstári fizetési számlával, annak az előleg legalább 60%-ával megegyező igénylést kell benyújtani egy éven belül. A kifizetési igénylés benyújtásának az elmulasztása előleg visszafizetési szankcióval jár.

Átmeneti segítség az első kifizetési kérelem halasztáshoz.

Amennyiben a pályázó tőle független ok miatt nem tudja határidőben benyújtani a 10 % ra vonatkozó első kifizetési kérelmet  úgy ezt Kimentési kérelemben jelezheti a változásbejelentési felületen megjelölve az indokokat és csatolva az  igazoló  iratokat. Az irányító hatóság indokolt esetben a halasztást  engedélyezi így a pályázatot nem kell visszavonni. Az első (min 10% -os)kifizetési kérelem benyújtására  a Felhívás alapján 12 hónap áll rendelkezésre   a Támogatói Okirat megérkezésétől számítva

A pályázói tájékoztatási kötelezettségek:

-Projekttábla kötelezettség   /már az első kifizetési kérelemhez csatolni kell a megvalósítási helyen felállított projekttábláról készített fényképet 

-WEB oldal  készítési kötelezettség

-Képzési kötelezettség (UMVP)

 

VP pályázat előleg igénylés. Elektronikusan kell benyújtani a Támogatási  okirat adataival Likviditási terv sablon és a hiteles banki ígérvény kötelező csatolása szükséges. A projektszintű likviditási terv benyújtása az  útmutató alapján(272/2014. (XI.5.Kormányrendelet)(biztosítékként bankgarancia, pályázati garancia ,készpénzletét vagy készfizető- kezesség vállalás szükséges)  Az előlegigényléshez  szükséges biztosíték intézését az ügyfélnek a pénzintézetnél vagy  a garanciaintézménynél kell indítani.

VP pályázatok  változás bejelentés A változások bejelentése az alábbi elektronikus úton lehetséges:www.mvh.allamkincstar.gov.hu, Elektronikus kérelmezés/Vidékfejlesztési Program(2014—2020) Támogatási kérelem” menü, A mérföldkövek között is lehet  kifizetési  kérelmet benyújtani a MAK MV rendszerében 

 

5.Erdészeti és vadgazdálkodási támogatások Az OMVK szerint – megindulhat a húsz évre szóló vadgazdálkodási  üzem tervezés. A Szent István Egyetem Vadvilág Megőrzési Intézetének bevonásával elkészült a tízéves nagyvadlétszám-apasztási program, amely elsősorban a legnagyobb problémát okozó vadfajokra (a vaddisznó, a gímszarvasra és lokálisan a dámszarvasra) fókuszál. A programot beépítették a tájegységi vadgazdálkodási tervekbe, amely mintegy 40-50 százalékos állat-létszámapasztást ír elő. A megjelent rendeletben közreadott előírások valóban jelentős csökkentést irányoznak elő. Az egyes tájegységekre vonatkozóan az alábbi adatokat tartalmazzák a rendeletek: a vad élőhelyének általános jellemzése, az egyes vadfajok állományának leírása; a vadállomány-szabályozás irányelvei, az egyes vadfajok szerint fenntartandó legkisebb vadlétszám (törzsállomány), valamint az  élő helyet  még nem veszélyeztető legmagasabb vadlétszám; a tájegységi trófeabírálat irányelvei; a védett természeti területen a természet- és tájvédelmi előírások; a hosszú távú természetvédelmi célok. A tájegységi vadgazdálkodási tervekre alapozva a vadászatra jogosultak megkezdhetik a vadgazdálkodási üzemterveik összeállítását.