Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


FRISS HRLEVÉL A BEADHATÓ NYITOTT VP PÁLYÁZATOKKAL

                                         

 

                             2018 Októberi  hírlevél

1      Aktuális információk/területalapú előleg, osztatlan közös rendelet…/

2.     VP pályázati információk

3.     Erdészeti és vadgazdálkodási információk és támogatások

4.     2018 augusztus 1-el  még nyitott VP pályázatok listája

5.     Nyert VP pályázatokkal kapcsolatos lebonyolítási változások

1.Információk,előrejelzések

A 2018 -as területalapú és kapcsolódó támogatások előleg kifizetésének  előre hozatala várható. Amennyiben Brüsszelből nem érkezik meg a közel 225 milliárdos összeg a Pénzügyminiszter ígérete  szerint hazai költségvetési forrásból biztosítják a kifizetést

Elkészült az osztatlan közös tulajdon megszüntetésének törvény tervezete. 965 000  hektár területet érint Várhatóan 2019 -ben léphet életbe. Változnak az öröklési szabályok is. A tervezet Agrármisztériumi és Igazságügyi M egyeztetés alatt áll.

A kormányzat rövidtávú stratégiájában  szerepel egy Állami Földbank létrehozásának előkészítése  2019 év elején. Feladata lesz az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos  állami feladatok finanszírozása  , továbbá hogy a gazdálkodni nem kívánó  termelőktől-földtulajdonosoktól megvásárolt földeket meghatározott irányelvek és kialakított régiónként és a földminőség szerinti  árszinten   a gazdálkodni kívánó földművesek illetve önkormányzatok részére értékesítse.

Jövőre  100 millió forintig jön az adómentesség Új  adózási változások és üzemszabályozás az agráriumban 2019 től . Új fogalom: a Családi vállalkozás amely 100 Mft  árbevétel határig   adómentességet élvez.

Mentőöv a nyertes VP pályázóknak: „Kimentési kérelem” nyújtható be . A  nyertes VP pályázóknak a MÁK  jelezte hogy a TO érkezését követően 12 hónappal kell a 10%- ra az első kifizetési kérelmet benyújtani. Az irányítóhatóság lehetőséget biztosít a határidőt önhibán kívül  nem tartó pályázóknak arra ,hogy indokolt esetben Kimentési kérelmet nyújthassanak   be a változásbejelentés blokkban./indok lehet: a bankgarancia hiánya az előlegkérelemhez, a közbeszerzési eljárás   eredménytelensége  vagy elhúzódása )

A nyers tej árának emelkedése várható  mivel az aszály miatt  Európában visszaesett a tejtermelés és csökkent a tejelő állomány. A termelői ár 10-14 % ot meghaladóan is növekedhet fél éven belül. Az  AKI adatai szerint februárban a nyers tej országos termelői átlagára 98,18 kg/forint volt. A piacon most még enyhe  túltermelés a jellemző, de rövidesen  megfordulhat a folyamat. A tej és tejtermékek piacának jelenlegi helyzete, vagyis az árak alakulása és az intervenciós készletek nagysága indokolttá teszi a sovány tejpor további mennyiségeinek a betárolási időpont módosítása általi értékesíthetővé tételét.

A gazdálkodóknak 15 nap áll rendelkezésre, hogy beszerezzék és elküldjék a MÁK-nak a jogszerű földhasználatukat igazoló iratokat .Kizárólag elektronikusan lehet intézni. A Jogszerű földhasználat igazolására  azon gazdálkodóknál várható   a Magyar Államkincstártól felszólító végzések  kiküldése, ahol nem ellenőrizhető vagy nem egyértelműsíthető a földhasználat. A jogszerű földhasználat igazolására felszólító végzés a 809/2014/EU rendelet 3. cikk (2) bekezdése alapján ellenőrzésről történő értesítésnek minősül. Csak azok az ügyfelek kapnak értesítést, ahol a Magyar Államkincstár (továbbiakban: Kincstár) nem talál semmilyen dokumentumot, amellyel bizonyítható lenne a jogszerű földhasználat. Ezek az értesítések minden esetben az egységes kérelmet beadókra vonatkozóan kerülnek ellenőrzésre

Új munkahely teremtő beruházásokat támogató programot írt ki a Pénzügyminisztérium, melynek keretében a kis- és középvállalkozások pályázhatnak. A mezőgazdasági feldolgozók is részesülhetnek a munkahelyteremtésre szánt új forrásokból

A kormány 2021-ig összesen 80 milliárd forintos támogatást nyújt a pest megyei vállalkozások és önkormányzatok támogatására, amelynek keretében első körben 2 milliárd forint értékben nyílit meg pályázati lehetőség az önkormányzatok számára a helyi piacok fejlesztéséhez.

 2021 új költségvetési időszak prioritások

Élelmiszer biztonsági célok a következő uniós költségvetésben Az új uniós egységes piaci program elősegíti az egységes piac irányítását, növeli a fogyasztóvédelmet és az iparág, Az új uniós egységes piaci program elősegíti az egységes piac irányítását, növeli a fogyasztóvédelmet és az iparág, de különösen a kis- és közepes méretű vállalkozások versenyképességét. Az Európai Bizottság 2018. júniusában elfogadta az Európai bizottság az új egységes piaci programról szóló jogalkotási javaslatot a 2021-2027 közötti időszakra vonatkozóan a többéves pénzügyi keret alapján. Az EB egy egységes élelmiszer-programot tart fenn összesen 1,68 milliárd euróval. Az új egységes piaci program olyan tevékenységet fog össze, amelyek korábban a vállalkozások versenyképességének, a fogyasztóvédelemnek, a fogyasztók és a végfelhasználók versenyképességének ,a a pénzügyi szolgáltatások politikájának és az élelmiszerláncnak a területén történtek. Ezek mind kapcsolódnak a belső piac működéséhez és a KKV-k versenyképességéhez

2018 szeptember 30 ig    újabb 11 pályázati felhívás esetében, 789 kérelem támogatásáról született döntés több mint 33 milliárd forint értékben a Vidékfejlesztési Programban.

Az Agrárminisztérium döntött arról is , hogy a fel nem használt forrásokból idén  50 milliárd forintos kerettel újabb pályázati lehetőséget nyit meg. Emellett a tárca újabb 15-20 milliárd forint összegű felhívást is meghirdet meg az ökológiai gazdálkodást folytatók számára is.

Állatállomány statisztika  Az elmúlt egy évben a sertésállomány 50 ezerrel nőtt, míg a juhállomány 14 ezerrel, A tyúkállomány 776 ezerrel csökkent.2018. június 1-jén 15 ezerrel több szarvasmarha volt a 2017. június 1-jeihez képest, a számuk elérte a 880 ezret. A tehénállomány egy év alatt 4 ezerrel, 397 ezerre nőtt. A sertések száma 2,9 millió volt, 50 ezerrel több az egy évvel korábbinál. Az anyakocák száma 3 ezerrel nőtt a 2017. júniusi állományhoz viszonyítva. A tyúkok száma 35 millió, 776 ezerrel kevesebb az egy évvel korábbinál. A tojóállomány 11 millió volt, egy év alatt 432 ezerrel nőtt. A juhállomány 12 millió volt, 14 ezerrel csökkent, az anyajuhok száma 799 ezer, 13 ezerrel kevesebb a 2017. júniusihoz képest.2018. júniusban 2017. decemberéhez képest a szarvasmarha- és a tehénállomány egyaránt nőtt, az előbbi 10 ezerrel, az utóbbi 2 ezerrel. Míg a sertések száma 14 ezerrel csökkent, az anyakocák száma 7 ezerrel több lett. A szarvasmarha-állomány 2010 óta tartó növekedése tovább folytatódott 

2018 negyedik negyedévben   újabb pályázati lehetőség nyílik az élelmiszer-feldolgozás és a borászat támogatására. Az ökológiai gazdálkodást folytatók számára is - új felhívás keretében - mintegy 15-20 milliárd forintot csoportosítanak át a fel nem használt forrásokból.

2018 Negyedik  negyedévre vagy 2019 elejére átcsúszik a Precíziós gép és technológia pályázat A  maradványpénzekből  a   precíziós géppályázat üzemmérettől függetlenül lesz pályázható.(Erőgép,  munkagép, betakarítógép, precíziós technológiák) A pályázat megjelenése előtt tájékoztatást küldünk

Tovább csúszik a Napelem-farm  pályázat és hitelprogram. A pályázat  Brüsszeli egyeztetés alatt áll A Kormány támogatja, hogy a földművesek, a földművesek tulajdonában álló gazdasági társaságok és mezőgazdasági vállalkozások kis teljesítményű erőművekből álló napelem farmokat hozzanak létre legalább 600 db, legalább 300 MW összteljesítményt elérő naperőmű kiépítésével, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara koordinálása mellett, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásként. A Kormány támogatást kíván nyújtani a napelemfarmok kiépítéséhez, valamint hálózati csatlakozásának finanszírozásához, azok működtetéséhez, továbbá támogathatónak tartja a földművesek, a földművesek tulajdonában álló gazdasági társaságok, mezőgazdasági vállalkozások részére napelemfarmok termőföldön való létesítéséhez igénybe vehető kedvezményes hitelprogram bevezetését

VP3-14.1.1.-16 A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás Módosult a kötelezettségátadásra vonatkozó szabályok alfejezete, miszerint a kötelezettségátadásra többször is sor kerülhet és a tenyészet több átvevő részére is átadható. A kötelezettség átadása és átvállalása a támogatási időszak hátralévő időtartamára vonatkozik, kizárólag a támogatott tenyészetek vonatkozásában.

2.Pályázati információk

A LEADER szervezetek számos támogatási lehetőséget nyújtanak a helyi vállalkozások kis léptékű fejlesztéseihez, munkahely teremtéshez, vagy akár együttműködő, megújulásra képes helyi társadalom kialakítására. lA LEADER helyi felhívások elérhetőek a Magyar Államkincstár Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési oldalán Minden LEADER szervezet más-más pályázati felhívást tett közzé, azonban vannak általános feltételek, amelyeket minden pályázónak figyelembe kell vennie. Az általános útmutató elválaszthatatlan része a helyi felhívásoknak, amely tartalmazza a támogatási kérelem benyújtásához szükséges információkat

A Vízgazdálkodás fejlesztése ( öntözési pályázat) kiemelt prioritást élvez és továbbra is nyitva ál.és a következő ütemben  szerint 2018 november 19 ig elektronikusan benyújtható.

Fiatal Gazda  pályázat  /VP2-6.1.1.-16  Új pályázat csak 2019 ben ,vagy a 2020 tavaszán lesz kiírva

 

Energiahatékonysági pályázat. Indul az ötödik beadási periódus.2018 október 19 től  beadható a Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása” című (VP5-4.1.6-4.2.3-17 kódszámú) felhívás ötödik    üteme Pályázhatnak  Őstermelők, Mg vállalkozók, Családi gazdaságok Kft, Zrt, Szövetkezet, Szociális Szövetkezet, Termelői Csoport. Célterületek :A  Felhívás 1. célterülete („Az energiafelhasználás csökkentése, és az erőforrás-hatékonyság javítása kertészeti üzemekben és állattartó gazdaságokban.”) keretében igénybe vehető keretösszeg: 30,00 milliárd Ft, - a Felhívás 2. célterülete („Az energiafelhasználás csökkentése, és az erőforrás-hatékonyság javítása élelmiszeripari- és borászati üzemekben.”) keretében igénybe vehető keretösszeg: 5,00 milliárd Ft. 5B: erőforrás-hatékonyság előmozdítása, a mezőgazdaság és az élelmiszer-feldolgozó iparág általi energiafelhasználás hatékonyságának fokozása  

3.Erdészeti és vadgazdálkodási támogatások Az OMVK szerint – megindulhat a húsz évre szóló vadgazdálkodási  üzem tervezés. A Szent István Egyetem Vadvilág Megőrzési Intézetének bevonásával elkészült a tízéves nagyvadlétszám-apasztási program, amely elsősorban a legnagyobb problémát okozó vadfajokra (a vaddisznó, a gímszarvasra és lokálisan a dámszarvasra) fókuszál. A programot beépítették a tájegységi vadgazdálkodási tervekbe, amely mintegy 40-50 százalékos állat-létszámapasztást ír elő. A megjelent rendeletben közreadott előírások valóban jelentős csökkentést irányoznak elő. Az egyes tájegységekre vonatkozóan az alábbi adatokat tartalmazzák a rendeletek: a vad élőhelyének általános jellemzése, az egyes vadfajok állományának leírása; a vadállomány-szabályozás irányelvei, az egyes vadfajok szerint fenntartandó legkisebb vadlétszám (törzsállomány), valamint az  élő helyet  még nem veszélyeztető legmagasabb vadlétszám; a tájegységi trófeabírálat irányelvei; a védett természeti területen a természet- és tájvédelmi előírások; a hosszú távú természetvédelmi célok. A tájegységi vadgazdálkodási tervekre alapozva a vadászatra jogosultak megkezdhetik a vadgazdálkodási üzemterveik összeállítását.

 

(Aktuális friss pályázat-gov VP lista)

VP2-4.1.3.2.-16 Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével

VP2-4.1.3.3-16 Gyógynövény termesztés

VP2.-4.1.4-16 A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése

VP2-6.3.1-16 Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése

VP3-5.1.1.1-16 Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok megelőzését szolgáló beruházások támogatása

VP3-17.1.1-16 - Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás

VP4-4.4.1-16 Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások

VP4-4.4.2.1-16 Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: létesítmények kialakítása, fejlesztése

 VP-20-4-17 A Megyei Kormányhivatalok közbenső szervezeti tevékenységéhez kapcsolódó feladatok ellátását szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt

VP1-1.1.1-17 Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek

VP1-1.3.1.-17 Szakmai tanulmányutak és csereprogramok

VP1-2.1.1-2.1.2-17 Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszer-feldolgozáshoz kapcsolódó egyéni és csoportos szaktanácsadás

VP1-2.3.1-17 Szaktanácsadók továbbképzése

VP2-4.1.3.6-17 Borszőlőültetvény telepítés támogatása

VP3-16.1.1-4.1.5-4.2.1-4.2.2-8.1.1-8.2.1-8.3.1-8.5.1-8.5.2-8.6.1-17 Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt megvalósításához szükséges beruházás támogatása

VP3-16.4.1-17 Együttműködések támogatása a REL és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért

VP3-5.1.1.2-17 Jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás

VP3-9.1.1.-17 Termelői csoportok és szervezetek létrehozása

VP4-10.2.1.2-17 Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának ex situ vagy in vitro megőrzése, továbbá a genetikai beszűkülést megelőző tanácsadói tevékenységek támogatása

VP4-15.1.1-17 Erdő-környezetvédelmi kifizetések

VP4-15.2.1.2-17 Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése

VP4-16.5.1-17 A fenntarthatóságot célzó tájgazdálkodás, terület- és tájhasználat váltás együttműködései

VP4-8.5.2.-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése

VP5- 8.5.1.-16 Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások

VP5-4.1.6-4.2.3-17 Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása

VP5-8.3.1-17 Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése

VP6-19.3.1-17 A LEADER - Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása

 VP6-7.2.1.4-17 Tanyák háztartási léptékű villamos energia és v ízellátás,valaminszennyvízkezelési fejlesztései

VP4-12.1.1-16 - Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések

VP4-12.2.1-16 - Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések

VP4-13.2.1.-16 - Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken

VP4-15.2.1.1-16 Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése

VP5- 8.1.1-16 Erdősítés támogatása

VP-5-8.6.2-16 Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek

VP5-8.2.1-16 Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása

VP5-8.4.1.-16 Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása

VP6-7.2.1.2-16 - Egyedi szennyvízkezelés

VP-20-1-16 A Vidékfejlesztési Program megvalósítását szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt

 VP-20.2-16 A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat működését szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt

        

Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszer-feldolgozáshoz kapcsolódó szaktanácsadás A Felhívás kódszáma: VP1-2.1.1-2.1.2-17

EIP-AGRO VP3-16.1.1-16 Agrár innovációs operatív csoportok támogatása

Innovációs csoportok VP2-4.1.5-16 Az agrár-innovációs operatív csoportok innovatív projektjeinek megvalósításához szükséges beruházások  támogatása

Új TCS,TÉSZ  alapításához és elismeréséhez  2019 évben is a  Szaktárcánál   lehet a rendelet alapján   a pályázatot benyújtani.

5. 2018 évi VP fejlesztési pályázatok megvalósításával kapcsolatos  információk

Átmeneti segítség az első kifizetési kérelem halasztáshoz.Amennyiben a pályázó tőle független ok miatt nem tudja határidőben benyújtani a 10 % ra vonatkozó első kifizetési kérelmet  úgy ezt Kimentési kérelemben jelezheti a változásbejelentési felületen megjelölve az indokokat és csatolva az  igazoló  iratokat. Az irányító hatóság indokolt esetben a halasztást  engedélyezi így a pályázatot nem kell visszavonni. Az első (min 10% -os)kifizetési kérelem benyújtására  a Felhívás alapján 12 hónap áll rendelkezésre   a Támogatói Okirat megérkezésétől számítva

A pályázói tájékoztatási kötelezettségek:

-Projekttábla kötelezettség   /már az első kifizetési kérelemhez csatolni kell a megvalósítási helyen felállított projekttábláról készített fényképet 

-WEB oldal  készítési kötelezettség

-Képzési kötelezettség (UMVP)

 

VP pályázat előleg igénylés. Elektronikusan kell benyújtani a Támogatási  okirat adataival Likviditási terv sablon és a hiteles banki ígérvény kötelező csatolása szükséges. A projektszintű likviditási terv benyújtása az  útmutató alapján(272/2014. (XI.5.Kormányrendelet)(biztosítékként bankgarancia, pályázati garancia ,készpénzletét vagy készfizető- kezesség vállalás szükséges) 

Az előlegigényléshez  szükséges biztosíték intézését az ügyfélnek a pénzintézetnél vagy  a garanciaintézménynél kell indítani.

VP pályázatok  változás bejelentés A változások bejelentése az alábbi elektronikus úton lehetséges:www.mvh.allamkincstar.gov.hu, Elektronikus kérelmezés/Vidékfejlesztési Program(2014—2020) Támogatási kérelem” menü, A mérföldkövek között is lehet  kifizetési  kérelmet benyújtani a MAK MV rendszerében  Mérföldkő módosítása     a MAK MV E rendszerében a Változásbejelentési blokkban lehetséges.

 

6. Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési  Program

Egyre kevesebb az érdeklődő és a pályázó.

300 milliárd forintos keretösszeggel indult és folytatódik  a Kisfaludy turisztikai fejlesztési program, amelyben vidéki szálláshelyek fejlesztésére lehet pályázni 2030-ig.A  program 14 éve alatt  vidéki szállodák és panziók újulhatnak meg, A harmadik  terminusban folyamatosan lehet  a pályázatokat benyújtani több régióban. A tervek szerint az eddigi legnagyobb fejlesztési programmal mintegy 2000 szálláshely, 30 ezer szoba újulhat meg, ötezer új munkahely jöhet létre A felújított szálláshelyek 20 százalékos árbevétel-növekedést érhetnek el a beruházással. A 300 milliárd forintos keretösszeg kizárólag hazai forrás, a vissza nem térítendő állami támogatás ebből 150 milliárd forint. Szállodák és panziók fejlesztésére vonatkozó  pályázatról van szó melyhez részletes építési tervek, árajánlatok és mellékletek hivatalos igazolások egész sora szükséges. A további térségekre vonatkozó pályázatok  ütemezetten jelennek meg. A program keretében elérhető támogatási intenzitás: 50-70%  Maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 100%-a./bankgarancia szükséges/