Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


EGYÜTTMÜKÖDÉSI SZERZŐDÉS

 További informácio Kalocsay Ferenc

20 9 427 289

Töltse le irja be a dijat és és küldje el a kalocsayferenc@citromail.hu emailre

Dijak:Bp  100  km körzethatárig  14 eFt + 27 % ÁFA/hó

Bp  150 km körzethatárig  18 eFt+ 27 % ÁFA/hó

150 felett 20 eFt+ 27 % ÁFA/hó

Egyösszegü éves dijfizetésnél 2 hónap  kedvezmény

Megbizási szerződés tanácsadásra

                                                                                                     

amely létrejött egyrészről                                                    (                                                        )            továbbiakban mint Megbízó – másfelől az AgroConsulting Kft. (1112 Budapest, Eper u. 50) továbbiakban mint Megbízott között az alábbi feltételekkel:                                            

 

1.          A Megbízó megbízza a Megbízottat az információ közvetítési, agrárökonómiai, és pályázati tanácsadással az alábbiakra kiterjedően

1.1           Rendszeres Információs hírlevél,

1.2           Támogatási ügyintézési és adminisztrációs kérdésekben tanácsadás

1.3           MVH ellenőrzési ügyekben tanácsadás

1.4           Személyes szakmai tanácsadás ,konzultáció és kapcsolattartás

1.5           Pályázatelőkészitési tanácsadás    

           Adatbekérő  és termelői adatregisztráció

           Pályázhatósági átvilágitás

           Üzleti terv előzetes elkészitése

           Pénzügyi terv előzetes elkészitése

           Eume és Sfh értékelés előzetes elkészitése

           Pályázat kötelező  mellékleteinek  előkészitése

           Elektronikus pályázat benyújtáshoz szükséges ügyféladatok,MVH jelszók ellenőrzése

1.6           Pályázatfigyelés,előrejelzés az új megnyíló pályázatokról,prioritásokról.

1.7           ATK.Növénytermesztési Ágazatok Korszerüsitése,Géppályázat,Kertészeti Ágazatok Korszerüsitése  jogcimkódu  EMVA pályázatok  előkészitése.

1.8           Az  NFA és Nemzeti Park  2014 II.félévi  termőföld haszonbérleti pályáztatással összefüggő információ közvetítés és tanácsadás.

1.9           A2015 től életbe lépő új  támogatási rendszerre történő  felkészülést segítő  tanácsadás/zöldités/

1.10        NVT vidékfejlesztési pályázatok,helyi termék feldolgozás,turisztika pályázati lehetőségek közvetítése(MÉH és FM pályázatok).

1.11        Mezőgazdasági biomassza,biogáz,energiaültetvény , megújuló energia projektek

           1.12..    Fiatal gazda speciális pályázatok Családi Gazdaság  pályázatok elkészítésűkre rendelkezésre-állás

           1.13       Leader és Nemzeti Diverzifikációs Program pályázatok

           1.14       Eseti tanácsadás  és konzultáció bármilyen igényelt témakörben

 

2.          Az együttműködés formája

         Információs hírlevél /levél+ Email/

Megbízott székhelyén rendszeres időközönként teljesített konzultáció és szaktanácsadás  egyeztetett időpontban

   EMVA pályázatok elkészítésére azonnal rendelkezés-reállás biztosítása teljes-körű  ügykezeléssel

  Azonnali információs segítség telefonon,és  e-mail-ben.

 

3.      Megbízási díj

         A tanácsadás havi együttműködési díja  :                      eFt+ 27% ÁFA/hó

Kapcsolatfelvételi és konzultációs dij a Megbizónál          25 eFt + 27 % ÁFA

Kapcsolatfelvlételi és konzultációs  dij a Megbizott cégirodájában  12 eFt+27 %

 

4      Fizetési feltételek

         A megbízási díj esedékessége tárgyhónap    30-ig átutalással. Költségként elszámolható számla alapján       / SZJ 7414.11.0  Üzletviteli tanácsadás/

A Kapcsolatfelvételi és konzultációs dij esekessége a teljesités napján

 

5.      A szerződés életbelépésének kezdő időpontja: 2014.                  

6.   .A  megbízás során kapcsolattartó személyek:

 

         Megbízó részéről

         Megbízott részéről:                                    Kalocsay Ferenc ügyvezető igazgató

         Cím:                                                           AgroConsulting Kft. 1112 Budapest, Eper u. 50.

Számlaszám:                                              11644006-04412600-44000005

Telefon:                                                      06-209-427-289

Email:                                                         kalocsayferenc@citromail.hu

7.      Megbízott a feladatot az ilyen típusú munkákra vonatkozó diszkréció és titoktartás mellett látja el

         Jelen szerződést a felek mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírják.

 

2014 

 

               

 

                 (Megbízó)                                                                                                                 (Megbízott)